· 

Nieuwsbrief 3: juli 2019

Rosso is gearriveerd, Tennessee heeft andere plannen, Aoibhe zet de boel op stelten en informatie over FIV.

Rosso is gearriveerd!

Op 15 juli hebben Natascha (cattery Siberian Sweetheart) en ik onze Ros Sodisera Mongattone opgehaald op Schiphol. Valentina (de fokker) kwam hem zelf vanuit Italië brengen. Rosso, zoals we hem noemen, was tijdens de rit in de auto hartstikke ontspannen. Hij lag relaxed in zijn reismand en wilde graag geknuffeld worden. Daags na aankomst zijn we bij de dierenarts geweest voor de FIV/FeLV-testen en deze waren negatief (dus hij heeft geen FIV of FeLV). Ook bij de dierenarts was hij zeer ontspannen. Nadat de testuitslagen negatief waren, kon Rosso voorgesteld worden aan zijn nieuwe huisgenootjes bij Siberian Sweetheart. Met name met Denethor klikt het goed en dat is goed nieuws. Denethor is een prachtig katertje die een maand of 2 ouder is dan Rosso en we hopen dat ze later samen in het katerverblijf kunnen verblijven.

Tennessee heeft andere plannen...

Tennessee heeft ons de laatste tijd behoorlijk in spanning gehouden. Helaas is ze na het tweede katerbezoek (zie vorige nieuwsbrief) wederom niet zwanger gebleken. Aan de ene kant is dit natuurlijk heel erg jammer, aan de andere kant is dit weer een mooi bewijs dat de natuur zich niet laat afdwingen. Ook dat hoort bij het fokken! Zodra Tennessee weer krols wordt, mag ze nog een keer op bezoek bij Zhenikh van cattery Siberian Sweetheart. Hopelijk wordt het dan na drie keer scheepsrecht!

Aoibhe zorgt voor leven in de brouwerij

Van Aoibhe’s broertjes krijg ik regelmatig updates en met hen gaat het hartstikke goed! Ook met Aoibhe gaat het goed. Ze groeit lekker en ze heeft inmiddels een heel mooi fluffy staartje. Elke ochtend rent Aoibhe haar moeder Mystic achterna (of andersom) en is het even een drukte van jewelste. Ze rennen trap op, trap af, over de bank, de tafel, naar buiten, etc. Het is heel leuk om te zien hoe ze elkaar lekker uitdagen in het achterna rennen. Regelmatig haakt Tennessee of een van de ragdolls aan, maar voor Mystic en Aoibhe is het een standaard ritueel, dat kwartiertje ochtendgymnastiek. De rest van de dag zoekt Aoibhe het liefst een van de andere katten op om lekker tegenaan te liggen. Ze is niet bepaald eenkennig en als er geen plek is, dan zorgt ze wel dat er plek wordt gemaakt…

Feline Immunodeficiëntie Virus (FIV)

In het stukje over Rosso had ik het over de FIV/FeLV-test. In deze nieuwsbrief zal ik inzoomen op FIV en in de volgende nieuwsbrief zal ik aandacht schenken aan FeLV. FIV en FeLV worden vaak in één adem genoemd, waarschijnlijk omdat ze vaak samen getest worden, maar het zijn wel degelijk verschillende ziekten.

 

FIV staat voor Feline Immunodeficiëntie Virus en lijkt op HIV dat bij mensen aids veroorzaakt. FIV en HIV zijn geen zoönose omdat ze soortspecifiek zijn, dit betekent dat mensen geen FIV kunnen krijgen en katten geen HIV. FIV zorgt ervoor dat de witte bloedcellen van het immuunsysteem aangetast worden, waardoor ze afsterven, beschadigen of hun normale functie niet meer kunnen uitoefenen. Omdat het immuunsysteem niet meer naar behoren werkt, gaat het afweersysteem geleidelijk achteruit. De besmette kat wordt vatbaar voor

infecties aangezien deze niet meer effectief bestreden kunnen worden.

 

BESMETTING

Het virus is bij een besmette kat aanwezig in het bloed en in het speeksel. Aanraking met speeksel of bloed kan leiden tot een nieuwe besmetting bij een ander kat. De meeste besmettingen vinden plaats tijdens een gevecht waarbij de besmette kat de gezonde kat bijt. Ook kunnen kittens besmet raken in de baarmoeder wanneer hun moeder besmet is, ook kunnen ze via de moedermelk besmet raken. Mogelijk kan besmetting ook tijdens het dekken plaatsvinden, maar de kans op besmetting lijkt klein. Wel pakt de kater de poes in haar nekvel vast tijdens de dek, waardoor via de beet besmetting kan optreden. Hoewel besmetting via speeksel kan gebeuren, lijkt het erop dat de kans om het door wasgedrag of eten/drinken uit hetzelfde bakje te krijgen erg klein is, aangezien er geen rechtstreeks contact is tussen lichaamsvloeistoffen van beide katten en het virus buiten het lichaam slechts heel kort overleeft.

 

SYMPTOMEN

De besmetting en de ontwikkeling van de ziekte vindt plaats in vijf fasen:

· Eerste (acute) fase: vindt plaats in de eerste 2 tot 4 maanden na de besmetting. De kat kan kortdurend ziek worden, niet lekker in zijn vel zitten, koorts krijgen of last hebben van gezwollen lymfeklieren. Een deel van de besmette katten overlijdt tijdens deze fase, maar de meeste katten herstellen en gaan door naar de tweede fase.

· Tweede (asymptomatische) fase: er lijkt niets aan de hand te zijn, maar het virus draagt de besmette kat wel bij zich. Deze fase kan jaren duren.

· Derde fase: het immuunsysteem begint langzaam te falen en er ontstaan (vage) klachten, zoals terugkerende koorts, oogontsteking, vermindering van eetlust en vermagering.

· Vierde fase, AIDS-gerelateerd stadium: het immuunsysteem begint te falen en een diversiteit aan infecties kan de kop opsteken. Daarom kunnen er diverse ziekteverschijnselen ontstaan, behorend bij de infecties die actief worden. De symptomen worden na verloop van tijd steeds erger.

· Vijfde fase, FAIDS. Dit is vergelijkbaar met AIDS bij mensen. Bij katten wordt het FAIDS (Feline Acquired Immune Deficiency Syndrome) genoemd. De kat wordt steeds zieker, infecties worden chronisch en kunnen niet meer overwonnen worden.

 

FIV heeft geen specifieke symptomen, maar de combinatie van meerdere, aanhoudende of terugkerende aandoeningen kan wijzen op een falend immuunsysteem. Infecties keren steeds terug en naarmate de tijd vordert nemen ze in ernst toe. Ook slaan behandelingen van de infecties steeds minder goed aan. FIV zelf is niet te genezen, een behandeling ziet op het behandelen van de infecties en het voorkomen van verdere achteruitgang. Een kat met FIV kan nog jaren een kwalitatief goed leven leiden. Sommige katten zullen echter nooit ziekteverschijnselen ontwikkelen. Belangrijk om te beseffen is dat een besmette kat het virus bij zich draagt en kan overdragen, ongeacht of hij wel of geen ziekteverschijnselen vertoont. Omdat het behoorlijk lang kan duren voordat een kat echt ziek wordt van FIV, is de periode waarin andere katten besmet kunnen raken ook behoorlijk lang. Dit is uiteraard een groot risico voor verdere verspreiding van het virus.

 

PREVENTIE

Omdat de makkelijkste manier om besmet te raken via een kattenbeet is, lopen katten die buiten los lopen het grootste gevaar om besmet te raken. Met name ongecastreerde katers kunnen in pittige gevechten verwikkeld raken; het percentage besmettingen ligt dan ook het hoogst in deze groep.

 

In onze cattery komen onze katten niet in aanraking met loslopende katten. Er bestaat geen vaccin tegen FIV, vandaar dat we in onze cattery zorgvuldig testen op FIV via een bloedtest. Ook willen we voordat er een dek plaatsvindt, de test van de kater zien. Dit is overigens ook een voorschrift van onze vereniging Neocat (en bij mijn weten van alle verenigingen). Zo zorgen we ervoor dat beide ouderdieren getest zijn en dat er geen besmettingsgevaar voor onze poezen, de kater of hun kittens bestaat. Om alle risico uit te sluiten, zorgen we dat een eenmaal gedekte poes opnieuw getest wordt voordat ze voor een volgend nest opnieuw gedekt wordt.

 

Bronvermelding:

LICG: https://www.licg.nl/katten/kattenaids-fiv/

Medisch Centrum voor Dieren: https://www.mcvoordieren.nl/fiv-kattenaids

Dierenkliniek Wilhelminapark:

https://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/dierinfo/kat/fiv.html

Neocat: https://www.neocat.nl/artikelkittens/